POLITYKA RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Języków Obcych Express Lingua Barbara Wójcik z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 9, 08-110 Siedlce, tel.:536-10-11-11, adres e-mail: info@express-lingua.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Barbara Wójcik. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych należy napisać informację na adres mailowy:info@express-lingua.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy zawartej z Centrum Języków Obcych Express Lingua (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda.
  4. Dane przetwarzane są w celu należytej realizacji umowy przez osoby zatrudnione w Centrum Języków Obcych Express Lingua. Wyjątek stanowią organy państwowe oraz firmy obsługujące naszą działalność tj. księgowa czy lektorzy prowadzący swoją działalność i współpracujący z Centrum Języków Obcych Express Lingua
  5. Dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej/ elektronicznej przez okres trwania umowy oraz dwa lata po zakończeniu współpracy.
  6. Słuchaczowi/ opiekunowi prawnemu Słuchacza przysługuje prawo żądania dostępu do swoich/ dziecka danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  7. W każdej chwili można wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli istnieje podejrzenie, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy.