Aktualności » maj 2015

ODWIEDZINY W KINIE HELIOS

W sobotę 30.05 po raz kolejny odwiedziliśmy kino Helios. Jak zawsze przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Dziękujemy wszystkim obecnym za świetną zabawę! Nie możemy doczekać się następnej takiej okazji do spędzenia z Wami czasu! Nie ma dla nas nic lepszego, niż patrzenie na Wasze zadowolone buzie!

 

 

-------------------------------------

 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE W EXPRESS LINGUA


Z okazji zbliżającego się Dnia Matki zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat na warsztaty artystyczno językowe. W ramach warsztatów: 

- przygotowywanie podarunków dla mam;

- zabawy połączone z nauką zwrotów w języku angielskim;

- śpiewanie piosenek w języku angielskim;

- słodkie niespodzianki

i inne atrakcje!

Warsztaty są bezpłatne. Chęć wzięcia udziału należy zgłaszać telefonicznie lub w sekretariacie szkoły do dn. 21.05.2015r. Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!!!

 

-------------------------------------

 

 

KONKURS 'YOU CAN SING'!

Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie dzieci, nie tylko naszych Słuchaczy!

Wystarczy zaśpiewać wybraną piosenkę anglojęzyczną i przesłać nam nagranie do dn. 05.06.2015r.

Śpiewać każdy może! :) Dlatego oceniać będziemy głównie pomysłowość, kreatywność, dobór materiału. Talent nie jest najważniejszy :)

Do wygrania mnóstwo atrakcyjnych nagród, m.in. semestr nauki w Express Lingua!!!

 

REGULAMIN KONKURSU „YOU CAN SING!”

(zwany dalej „Regulaminem”)

  1. 1. Postanowienia ogólnie:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,You Can Sing!” (zwany dalej „Konkursem”) jest Centrum Języków Obcych Express Lingua z siedzibą w Siedlach, ul. Świętojańska 9 (zwany dalej „Organizatorem”).

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko lub nastolatek w wieku 3-19 lat.

1.4. Celem konkursu jest propagowanie znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych poprzez śpiewanie piosenek w języku angielskim.

2. Terminy obowiązywania Konkursu:

2.1. Konkurs jest ogłoszony na oficjalnej stronie internetowej szkoły, Fanpage’u szkoły WWW.facebook.pl/expresslingua.siedlce (zwanym dalej „Fanpage’em”) oraz na plakatach promocyjnych umieszczonych w miejscowości Siedlce.

2.2. Zgłoszenia do Konkursu nadsyła się drogą mailową oraz pocztową . Termin nadsyłania nagrania mija w dn. 05.06.2015r.

2.3. Rozwiązanie Konkursu, w szczególności ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców Konkursu nastąpi w dn. 12.06.2015r. na fanpage’u szkoły oraz na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

3. Zasady zgłaszania do konkursu:

3.1. Uczestnik Konkursu – autor nagrania piosenki w języku angielskim (zwanej dalej „Nagraniem”) – musi zaakceptować Regulamin.

3.2. Nagranie piosenki w języku angielskim należy wysyłać na adres express-lingua@wp.pl lub drogą pocztową na nośniku CD na adres szkoły.

3.3. Do nagrań, w treści wiadomości e-mail bądź listu, należy dołączyć następujące dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, imię i nazwisko rodzica/ opiekuna, nr telefonu uczestnika oraz opiekuna, w przypadku niepełnoletności.

4. Zasady konkursu:

4.1. Organizator powołuje Komisję, w skład której wchodzi kadra Express Lingua.

4.2. Uczestnik nagrywa własne wykonanie piosenki anglojęzycznej i przesyła je na adres email express-lingua@wp.pl , bądź na adres szkoły w formie CD.

4.3. Nagranie może zawierać podkład muzyczny bez tekstu piosenki oraz akompaniament instrumentów muzycznych.

4.4. Nagrania Uczestników opublikowane zostaną na Fanpage’u szkoły 08.06.2015r.

4.5. Na wybrane nagranie będzie można oddać głos poprzez:  1. Kliknięcie „Lubię to” na Fanpage’u szkoły; 2. Kliknięcie „Lubię to” na wybranym nagraniu.

4.6. Konkurs wygrywa Uczestnik, którego Nagranie otrzyma najwięcej kliknięć ,,Lubię to” oraz głosów kadry Express Lingua. Głosy kadry Express Lingua otrzymują 50% wagi, głosy pozostałych fanów również otrzymują 50% wagi. Drugie i trzecie miejsce uzyskują uczestnicy z kolejno najwyższą liczbą głosów.

4.7. Przez Komisję oceniane są nie tylko zdolności Uczestnika, lecz również umiejętność poprawnego i wyraźnego śpiewu w język angielskim, pomysłowość, dobór materiału oraz samodzielne wykonanie utworu.

5. Wręczenie nagród:

5.1. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi dn. 19.06.2015 r. w siedzibie Organizatora o godzinie 17.00.

5.2. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom oraz miłą niespodziankę.

5.3. Nagrodą główną za 1 miejsce jest dyplom, semestr nauki w Centrum Języków Obcych Express Lingua, vouchery do kina oraz miłe niespodzianki.

5.4. Nagrodą za drugie miejsce jest dyplom, semestr nauki w Centrum Języków Obcych Express Lingua oraz miłe niespodzianki.

5.5. Nagrodą za trzecie miejsce jest dyplom, semestr nauki w Centrum Języków Obcych Express Lingua oraz miłe niespodzianki.

5.6. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-12 lat, 13-19 lat.

5.7. W przypadku występu dwóch osób na jednym nagraniu, nagroda główna zostaje podzielona na dwie osoby, tj. pół semestru dla jednej i pół semestru dla drugiej osoby. Podobnie jest w przypadku wystąpienia np. 3 osób. Nagroda dzielona jest na 3.

5.8. Nagród nie można przekazywać osobom trzecim.

5.9. Nagrody nie są wymienne na gotówkę.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w danej kategorii wiekowej w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 3. 

 

 

-------------------------------------

 

 

 

WYNIKI KONKURSU "THE BEST PHOTO OF EXPRESS LINGUA"!

 

Po podliczeniu głosów naszych fanów oraz głosów kadry Express Lingua, wyłoniliśmy zwycięzców! Zdjęcia bardzo nam się podobały, dlatego wygrywają aż trzy osoby! :)

Zwycięzcami zostają: Asia, Magda i Natalka!

Serdecznie gratulujemy!

Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia.

 

 

 

 

 

 

---------------------------------

 

 

 

EXPRESS LINGUA NA VIII JARMARKU ŚW. STANISŁAWA W SIEDLCACH

8 i 9 maja 2015r. byliśmy obecni na Jarmarku Stanisławowskim w Siedlcach. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, m.in. różne zabawy językowe, loterię, w której każdy los wygrywał i malowanie buziek. Cieszymy się, że odwiedziło nas tak dużo osób, w tym również nasi Słuchacze. Naprawdę świetnie się bawiliśmy.

Przedstawiamy część fotorelacji z tego wydarzenia. Więcej zdjęć jest dostępnych na naszym fanpage'u: https://www.facebook.com/EXPRESSLINGUA.siedlce