Aktualności » luty 2015

SESJA EGZAMINACYJNA

W dniach 2-6 marca w naszej szkole odbędzie się sesja egzaminacyjna, sprawdzająca wiedzę uzyskaną w semestrze zimowym. Egzaminy będą składały się z części pisemnej oraz ustnej. Warunkiem zaliczenia testów jest uzyskanie 80 %. Wyniki zostaną podane po 9 marca.

Grupy, które spotykają się dwa razy w tygodniu, po napisaniu egzaminu mają przerwę od zajęć do 9 marca.

Dzieci w wieku 7 lat i poniżej w dniach 2-6 marca mają wolne od zajęć.

 

Życzymy powodzenia!