Oferta » kursy dla młodzieży

Kurs maturalny z języka angielskiego i niemieckiego

 

Kurs ten przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Prowadzony jest w oparciu o standardy wymagań CKE i obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczno-leksykalne przewidziane w ramach matury podstawowej oraz rozszerzonej.

W trakcie kursu słuchacze poznają strukturę egzaminu, zakres i typy bloków tematycznych oraz wypracowują własne techniki zdawania egzaminu. Szczególną wagę przywiązujemy do efektywnej komunikacji w języku obcym, dlatego też największy nacisk kładziemy na wypracowanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. W programie kursu przewidziane są egzaminy próbne, sprawdzające poziom wiedzy słuchacza oraz redukujące stres przedmaturalny.


Intensywność spotkań: 2 razy w tygodniu po 90 minut

Długość kursu: 100 h lekcyjnych (od października do maja)