Metoda Direct

Język angielski (Direct Method for English)

Język niemiecki (Direktes Deutsch)

Język hiszpański (Espanol Directo)

 

 ZALETY NAUKI METODĄ KONWERSACYJNĄ DIRECT:

- 4 x szybsza i efektywniejsza nauka języków obcych (w porównaniu do innych metod)

- nacisk na rozwój umiejętności płynnego mówienia i rozumienia w języku obcym

- rozwój refleksu językowego, czyli wyeliminowanie nawyku tłumaczenia na język obcy

 

 

NA CZYM POLEGA METODA DIRECT?

 


 
   

Dzieci najłatwiej przyswajają języki, ponieważ

uczą się ich w sposób naturalny- wielokrotnie

słysząc nowe słowa i powtarzając je.

Metoda Direct bazuje na tym samym

schemacie. 

 

Rozwija kompetencje mówienia rozumienia

języka obcego poprzez poznawanie nowego

słownictwa, zastosowanie go w pytaniach odpowiedziach oraz systematyczne powtórki materiału.

 

 

JAK WYGLĄDAJĄ LEKCJE W METODZIE DIRECT?


Na naszych zajęciach mówisz tylko w języku nauczanym, adekwatnym do  Twojego

poziomu zaawansowania. Nie tracisz czasu na tłumaczenie z języka obcego na polski i

odwrotnie, ponieważ już od pierwszej lekcji mówisz i słuchasz tylko w języku obcym, po

czym zaczynasz również w nim myśleć. Każde zajęcia zaczynają się od powtórki z kilku

ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. W trakcie zajęć lektor uczy

nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem

nowych elementów tak, aby całość od razu ćwiczyć w praktyce i w odpowiednim

kontekście przy użyciu żywego języka.


SZYBKOŚĆ JEST PODSTAWĄ


Lektor mówi na zajęciach w naturalnym tempie komunikacyjnym, czyli w tempie, którego

na co dzień używamy mówiąc w języku ojczystym. Słuchacze szybko przyzwyczajają się

do takiego tempa konwersacji, dzięki czemu są w stanie bezproblemowo komunikować

się w języku obcym.


POWTÓRKI MATERIAŁU


Tajemnicą sukcesu w nauce języka obcego są powtórki materiału. W tym celu słuchacze

korzystają z podręczników, specjalnie opracowanych dla tej metody oraz z płyt, które

mogą odsłuchiwać w swoich domach. Bardzo ważna jest przy tym systematyczność:

wystarczy 3-4 razy w tygodniu po 30-40 minut pracy własnej z płytą oraz książką, aby

świetnie opanować materiał. Należy jednak pamiętać, że w nauce języka 4x30 minut to o

wiele więcej niż 1x 2 godziny.


By zwiększyć efekty nauki języka angielskiego słuchacze uzyskują

dostęp do platformy internetowej zawierającej dodatkowo 100 godzin

bezpłatnej nauki, 4500 słówek, 100 dyktand oraz 1000 ćwiczeń.

 

LEKCJA PRÓBNA


Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mieli możliwości zapoznania się z metodą

direct zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne. Każdy potencjalny słuchacz może

uczestniczyć nawet w 4 zajęciach z już istniejącą grupą w ramach kursów języka

angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Po zaznajomieniu się ze sposobem

funkcjonowania metody sam podejmiesz decyzję, czy chcesz rozpocząć naukę. Jeśli tak,

godziny te uwzględnione będą w miesięcznej racie. Jeśli natomiast zrezygnujesz z kursu

po odbytych lekcjach próbnych, nie poniesiesz żadnych kosztów.

 

PROWADZIMY CAŁOROCZNE ZAPISY NA ZAJĘCIA METODĄ DIRECT!

DOŁĄCZ DO GRUPY JUŻ DZIŚ!

 

Jeśli kursy językowe, w których do tej pory uczestniczyłeś, nie sprawiły,

że jesteś w stanie swobodnie porozumiewać się w języku obcym, zgłoś się do nas!