Metoda Direct

ZALETY NAUKI METODĄ KONWERSACYJNĄ DIRECT:

- 4 x szybsza i efektywniejsza nauka języków obcych (w porównaniu do innych metod);

- nacisk na rozwój umiejętności płynnego mówienia i rozumienia w języku obcym;

- rozwój refleksu językowego, czyli wyeliminowanie nawyku tłumaczenia na język obcy.

NA CZYM POLEGA METODA DIRECT?

Dzieci bardzo łatwo przyswajają języki obce, ponieważ uczą się ich w sposób naturalny - wielokrotnie słysząc nowe słowa i powtarzając je w róznych sytuacjach i kontekstach. Metoda Direct bazuje na tym samym schemacie. Rozwija kompetencje mówienia i rozumienia języka obcego poprzez poznawanie nowego słownictwa, zastosowanie go w pytaniach i odpowiedziach oraz systematyczne powtórki materiału, które utrwalają nabytą wiedzę.

JAK WYGLĄDAJĄ LEKCJE W METODZIE DIRECT?

Na naszych zajęciach mówisz tylko w języku nauczanym, adekwatnym do Twojego poziomu zaawansowania. Nie tracisz czasu na tłumaczenie z języka obcego na polski i odwrotnie, ponieważ już od pierwszej lekcji mówisz i słuchasz tylko w języku obcym, dzięki czemu zaczynasz również w nim myśleć. Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórki z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. W trakcie zajęć lektor uczy wybranego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, po czym zadaje pytania z użyciem nowych elementów tak, aby całość ćwiczyć w praktyce i w odpowiednim kontekście.

SZYBKOŚĆ JEST PODSTAWĄ

Lektor mówi na zajęciach w naturalnym tempie komunikacyjnym, czyli w tempie, którego na co dzień używamy mówiąc w języku ojczystym. Słuchacze szybko oswajają się z takim systemem pracy, dzięki czemu są w stanie bezproblemowo komunikować się w języku obcym.

POWTÓRKI MATERIAŁU

Tajemnicą sukcesu w nauce języka obcego są powtórki materiału. W tym celu słuchacze korzystają z podręczników, specjalnie opracowanych dla tej metody oraz z płyt, które mogą odsłuchiwać w swoich domach. Bardzo ważna jest przy tym systematyczność: wystarczy 3-4 razy w tygodniu po 30-40 minut pracy własnej z płytą oraz książką, aby świetnie opanować materiał. Należy jednak pamiętać, że w nauce języka 4x30 minut to o wiele więcej niż 1x 2 godziny.

Aby zwiększyć efekty nauki języka angielskiego słuchacze uzyskują dostęp do platformy internetowej zawierającej dodatkowo 100 godzin bezpłatnej nauki, 4500 słówek, 100 dyktand oraz 1000 ćwiczeń.

LEKCJA PRÓBNA

Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mieli możliwości zapoznania się z metodą direct zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne. Każdy potencjalny słuchacz może uczestniczyć w 2 zajęciach z już istniejącą grupą w ramach kursów języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Po zaznajomieniu się ze sposobem funkcjonowania metody sam podejmiesz decyzję, czy chcesz rozpocząć naukę. Jeśli tak, godziny te uwzględnione będą w miesięcznej racie. Jeśli natomiast zrezygnujesz z kursu po odbytych lekcjach próbnych, nie poniesiesz żadnych kosztów.

PROWADZIMY CAŁOROCZNE ZAPISY NA ZAJĘCIA METODĄ DIRECT!

DOŁĄCZ DO GRUPY JUŻ DZIŚ! 

Jeśli kursy językowe, w których do tej pory uczestniczyłeś, nie sprawiły, że jesteś w stanie swobodnie porozumiewać się w języku obcym, zgłoś się do nas!