kursy dla młodzieży » Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny z Express Lingua - a piece of cake!

 
   

W trakcie zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego uczniowie trenują wszystkie 4 sprawności językowe tj. mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz czytanie ze zrozumieniem. Kurs prowadzony jest w oparciu o wymagane standardy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczno - leksykalne przewidziane w ramach egzaminu. 

W trakcie kursu uczniowie dokładnie poznają strukturę testu, zakres bloków tematycznych oraz sposoby efektywnego zdawania egzaminu.

Intensywność spotkań: 2 x w tyg po 90 min